لمینیت سرامیک

جهت اصلاح فرم و رنگ دندانها از لمینیتهای سرامیکی میتوان استفاده کرد .ثبات رنگ این ترمیم ها بسیاربالا میباشد.