ارتودنسی ثابت

درمان بیمار با ارتودنسی ثابت با نامرتبی شدید .نتیجه درمان کاملا زیبا شده.