ارتودنسی ثابت

ارتودنسی بیماری که نا مرتبی شدید داشت و تمایل به کشیدن دندان هم نداشت.زمان درمان حدود دو سال طول کشید.نتیجه درمان بسیار رضایت بخش بود.